T E C H 2 B I O

Loading

Teknoloji ile Arıların Dünyasına Adım Atın!

Optimizasyon

Arıcılık operasyonları yönetimi ve optimizasyonu alanında, arıların yaşam kalitesini artırarak ürün verimliliğini maksimize etmeye yönelik yenilikçi çözümler sunmaktayız.

Akıllı Çözümler

Akıllı kovan teknolojisi, dijital dönüşümü destekleyerek arıcılıkta dijital izlenebilirlik sağlayan, IoT teknolojisi ve yapay zeka ile güçlendirilmiş bir çözüm sunmaktayız.

Sürdürülebilirlik

Akıllı kovan teknolojileri ile arıcılıkta sürdürülebilir bir gelecek için arıların sağlığını, üretimini ve doğal yaşamın korunmasını destekleyen yenilikçi bir hizmet sunmaktayız.

İnovasyon

Akıllı kovan teknolojileri ile, arıların davranışlarını izleme, sağlık durumlarını takip etme ve arı ürünlerinin kalitesini artırma konusunda arıcılıkta önemli bir inovasyon sunmaktayız.

TECH2BIO

Akıllı Kovan Teknolojileri Nedir?

Arıcılar için sunduğumuz uzaktan kovan takip sistemi ve arıcılık operasyonları yönetimi, ölçüm, analiz ve veri toplama konularında büyük kolaylıklar sunmaktadır. yapay zeka, IoT sensörleri ve veri analitiği gibi teknolojilerle donatılmış çözümlerimiz; arı sağlığını izlemek, üretkenliği arttırmak ve arıcılık süreçlerini optimize etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu yenilikler, iş gücünü azaltarak bakım maliyetlerini düşürme ve kovan kapasitesini artırma konusunda arıcıların beklentilerini karşılamaktadır. Aynı zamanda, arı verimliliğini ve sağlıklı, uzun ömürlü arıların varlığını destekleyerek, ilaç ve şeker kullanımını minimize ederek kaliteli arı ürünlerinin elde edilmesine yardımcı olmaktadır. Akıllı kovan teknolojileri, arı davranışlarını izleyerek potansiyel hastalıkları erken tespit etme gibi özelliklerle arıcılık sektöründe sürdürülebilirliği desteklemek adına kritik bir rol üstlenmekte ve aynı zamanda kovan güvenliğini sağlamaktadır.

Proje Amacı

Arıcılık faaliyetlerinde dijital dönüşümü öncülük ederek, arıcılara dijital izlenebilirlik sunmak ve operasyonel süreçlerde veri odaklı bir yaklaşım getirmek.​

Sorun

Geleneksel arıcılık yöntemlerinin, hastalıkların ve parazitlerin geç tespit edilmesine, bilinçsiz kimyasal kullanımına ve hastalıklı arı ticaretine neden olan sorunlarının yanı sıra, kovan içi koşulların izlenememesi ve sürekli gözetleme zorunluluğunun yarattığı performans düşüklüğü, arı kayıpları, finansal zararlar, ilaç katkılı ürünler ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri…

TECH2BIO

Sık Sorulan Sorular

Arılar, ekosistemimizin temel yapı taşlarından biridir ve bitki örtüsüyle kurdukları ortak yaşam, doğanın işleyişinde kritik bir rol oynar. Sayısal verilere göre, insanların besin zincirinin %90’ından fazlasını oluşturan 100 bitki türünden dörtte üçü, arılar tarafından tozlaştırılarak sağlanmaktadır. Dünya çapında arıların ekonomide yarattığı katma değer ise yaklaşık 265 milyar Euro’dur. Arılar tarafından tozlaştırılan tarımsal ürünler, sadece verimi artırmakla kalmaz, aynı zamanda meyve kalitesini de artırır. 

 

Bu sayısal veriler, arıların ekosistemimiz ve ekonomimiz üzerindeki hayati rolünü belirtirken, Albert Einstein’ın ünlü sözünü hatırlamak da önemlidir: “Eğer arılar bir gün dünyadan kaybolursa, insanlığın dört yıl içinde sona ereceğini söylerim.” Arılar, sadece gıda üretiminde değil, aynı zamanda doğanın sürdürülebilirliğinde ve insan hayatının devamında kritik bir unsurdur.

Son 10 yılda globalde arı sayısı %60 azaldı… 

TÜİK verilerine göre Türkiye, 110 bin ton yıllık bal üretimi ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Global ölçekte sektördeki payı %6,2’dir. Türkiye’nin bazı bölgelerde %80’lere varan koloni kayıpları ile yıllık 200 bin toplu arı ölümleri için çalışma yürüten Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve uzmanlar, analizler sonucu arı ölümlerinin tarım ilaçları, hastalık ve zararlılar kaynaklı olduğunu doğruladı. 

 

AB komisyon verilerine göre dünyadaki yıllık tarım üretimine katkısı 265 milyar euro olan arıların dünya genelindeki sayısında son 10 yılda %60 azalma görüldü. Avrupa’daki arıların %9,2’si tehdit altında kabul edildi. Avrupa Komisyonu, arı sağlığı için AB Referans Laboratuvarı oluşturdu ve 2012’den beri arı ölümlerinin boyutunu tahmin etmek için gözetim çalışmaları gerçekleştirmektedir. AB Komisyonu arı ölümlerinin %70’e kadar yükselmesi ile tarım ilaçlarına yasaklar getirdi 2020-22 arıcılık yılları için AB’deki ulusal arıcılık programlarına harcanması planlanan miktar 240 milyon dolar olarak belirlendi.

Geliştirdiğimiz teknoloji, kovan içi ortam koşullarını optimize etmek üzere sensörlerle veri toplama ve yapay zeka algoritmalarıyla analiz etme üzerine odaklanmaktadır. Sensörlerimiz, sıcaklık, nem, hareket, ses, konum, kovan içi koku ve kamera verilerini inceleyerek arı yaşamını destekleyici çözümler sunar.

Bu teknolojide, Nesnelerin İnterneti (IoT), makine öğrenimi ve derin öğrenim arı yaşamına entegre edilmiştir. Amaçlarımız arasında Amerikan Yavru Çürüklüğü, Avrupa Yavru Çürüklüğü, Kireç hastalığı, nosema, varroa hastalıkları ve zararlıları gibi sorunları koku, sıcaklık, nem, ses ve görüntü parametreleri üzerinden erken aşamada tespit etmek bulunmaktadır.

Teknolojik Çözüm Akışı:

  • Sensör verileri
    Veri depolama
    Veri İletimi
    Veri analizi

Bu akışın içinde kullanıcı arayüzü de yer alacaktır, böylece kullanıcılar kolaylıkla verilere erişebilecek ve analizleri takip edebilecektir.

“AKILLI KOVAN TEKNOLOJİLERİ İLE ARICILIĞI TEKNOLOJİYE ARILARI GELECEĞE TAŞIYIN”

Arıcılıkta İnovasyon için Adımlarımız

1.Yapay zeka ve IoT teknolojileri ile sistemin geliştirilmesi.
2.Operasyon planlamaları için uzman kişilerle veri tabanı oluşturulması.
3.Arıcı performansını artırmak için oyunlaştırma teknikleri ile arayüz tasarımı.
4. Prototipin tamamlanması için test çalışmalarının yürütülmesi.
TECH2BIO

Takımımız

Dilara Üzünlü

Kurucu

Emrullah Sakallı

Reklam ve Pazarlama Uzmanı

Hüseyin Yılmaz

Arıcılık Operasyon Uzmanı

Mithat Üzünlü

Ar-Ge Uzmanı

Altan Sevinç

Elektronik Sistemler Uzmanı

Mustafa Enes Yayla

İş Geliştirme Asistanı